White paper

Kdo ví, může se rozhodnout spravně

ÚVOD

Hlavním účelem tohoto dokumentu je objasnit vznik, způsob fungování a budoucnost ekosystému REVENTO a jeho internetových platforem Give-Get.com a Revento.cz.

Data a informace zde uvedené mají dotvářet lepší přehled o tom, co tvůrci ekosystému očekávají v brzké budoucnosti v oblasti reklamy, marketingu, propagace a komunikace s tím spojené.

Dále se tvůrci snaží tímto dokumentem uživatelům platforem poskytnout potřebné a relevantní informace o projektu v takové formě, aby bylo následně možné přijmout rozhodnutí.

A to zda se stanou součástí unikátního ekosystému REVENTO.

TVŮRCI EKOSYSTÉMU

Hlavními vizionáři a nositeli myšlenky unikátního ekosystému REVENTO, v němž dochází k propojení investic se ziskovou reklamou s následným zhodnocením, jsou:

Autoři ekosystému

Martin Legnavský

MARTIN LEGNAVSKÝ

autor myšlenky | analytik
ročník 1980 | bydlí v Litoměřicích

 • Marketing od roku 2006
 • Specialista na performance marketing
www.legnavsky.cz 
Lukáš Bauer

LUKÁŠ BAUER

IT guru | krypto specialista
ročník 1990 bydlí v Praze

 • První Hello World program v roce 2000
 • FullStack Developer od roku 2012
www.linkedin.com 
Jan Hendrych

JAN HENDRYCH

koordinátor
ročník 1986 bydlí v Praze

 • 2015 spoluautor platformy invester.cz
 • 2019 koordinátor ve firmě stockX a.s

Členové ekosystému

David Petříček

DAVID PETŘÍČEK

programátor | myslitel
ročník 1990 bydlí v Praze

 • FullStack Developer
www.linkedin.com 
Petr Šilhavý

PETR ŠILHAVÝ

copywriter
ročník 1989 bydlí v Praze

 • Různé texty pro ČSOB a další značky
 • Zakladatel copy-dílny BrandCopy.cz
www.linkedin.com 

PROVOZOVATEL

Provozovatelem ekosystému REVENTO je společnost REVENTO PPS a.s., která oficiálně provozuje internetovou platformu Revento.cz a internetovou platformu Give-get.com.

Společnost REVENTO PPS a.s. se sídlem Kurzova 2222/16 Praha 5, IČO 14025973, byla založena 2. 12. 2021 v České republice a je zastoupena předsedou správní rady Martinem Legnavským a členem správní rady Lukášem Bauerem.

Při založení společnosti bylo vytvořeno 200 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč a 100 ks prioritních akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč.

Veškerá činnost provozovatele výše zmíněných platforem je plně v souladu s právními nařízeními GDPR, PSD2 a také AML.

Fyzická provozovna

Kancelář se nachází v Coral Office Park na adrese Bucharova 1314/8, 158 00 Praha 5, v 15. patře.

Virtuální provozovna

Ne vždy je možné se setkat osobně, a proto jsme jednu z našich kanceláří umístili ve virtuální realitě na Somnium Space. To nám umožňuje se s vámi setkat, i když bude každý účastník v jiném koutu světa. Tato česká platforma nám umožňuje propojení světa virtuální reality, internetu a hlavně blockchainu. Náš pronajatý pozemek připravený na výstavbu naleznete zde.

Díky tomu se s investory můžeme pravidelně setkávat a třeba i pořádat konference a školení, na nichž jim můžeme představit nové funkce a jejich možnosti. Mimochodem svět Somnium Space není omezen jen na uživatele VR setů, ale může do něj vstoupit každý přes svůj prohlížeč. Proto, i když nechcete investovat do VR setu, můžete se našich akcí bez problému zúčastnit.

PŘIBLÍŽENÍ MYŠLENKY - EKOSYSTÉMU REVENTO

Jedná se o uzavřený reklamní ekosystém vytvořený v roce 2021, který nabízí možnost investorům investovat finance do ziskové reklamy a klientům takovou reklamu z těchto investic realizuje.

Dále ekosystém propojuje svět klasických finančních investic a internetových aktiv, kterým poskytuje zhodnocení a krytí v podobě GiveGet® tokenů. Dá se tak říci, že jejich hodnota je řízena ekosystémem a lidmi z celého světa, kteří jsou majiteli tohoto tokenu.

Pomocí ziskových reklam zapojených do ekosystému REVENTO dochází k zhodnocení financí, a tak i finančnímu krytí při zhodnocení GiveGet® tokenů. To v praxi znamená, že si jej jeho majitel v průběhu zhodnocení může kdykoli směnit třeba jen jeho část (například o část zhodnocení) za reálné peníze, a tím mu tak poskytuje ekonomickou výhodu, kterou mu investiční systémy v běžném světě nedovolují.

Základní dělení ekosystému

Ekosystém se skládá ze dvou základních platforem, kde každá z nich plní svou specifickou funkci:

 1. Platforma Revento.cz
  • Spolupracuje s firmami (klienty) a tvoří (vyhledává) ziskové reklamy.
 2. Platforma Give-Get.com
  • Spolupracuje s investory a tvoří pomocí ziskové reklamy zhodnocení investic.

Schéma ekosystému

Ekosystém REVENTO

Fungování platformy Revento.cz

Význam platformy

Úlohou platformy Revento.cz je spolupráce s právnickou či fyzickou osobou (klient), která má zájem získávat zakázky (konverze) z reklamy a za takové konverze následně zaplatit předem dohodnutou cenu.

Schéma platformy

Schéma výběr reklamy

Funkční část platformy

Z pohledu funkce má platforma plnit 2 role:

 • Klientská funkce
  • Tvorba kopie webu klienta
  • Analytika konverzí směrem ke klientovi
  • Klientská zóna
 • Funkce vyhodnocení reklam
  • Vyhodnocení poměru reklama/zisk
  • Faktory vyhodnocující ziskovost a vhodnost
Klientská funkce
 1. Tvorba kopie webu klienta

  Zde platforma vytváří automaticky pomocí takzvaného zrcadlení na subdoméně klient.revento.cz kopii klientova webu a nahrazuje funkční časti (tlačítka, kontakt, ..), které vedou ke konverzi. Tak aby se dalo při reklamách přesně stanovit a jasně vždy odlišit konverzi.

 2. Analytika konverzí směrem ke klientovi

  Konverze jsou měřeny pomocí Google Analytics (GA4 a GAU), následně pak porovnány s realitou (tj. kolik přišlo poptávek, telefonátů, zaplaceného zboží, …). To se děje kvůli vyhodnocení odchylek a zohlednění v následných konverzí vůči reklamám jednotlivě. Tak aby bylo docíleno přesného rozlišení jednotlivé účinnosti reklam.

 3. Klientská zóna

  Jedná se o rozhraní, kde klient vidí přehledně jaké jednotlivé konverze získal a jakou odměnu navrhuje za každou konverzi. Včetně kopie a nastavení jeho webu s aktualizacemi. V tomto rozhraní jsou také vidět smluvní a účetní náležitosti.

Funkce vyhodnocení reklam

Na počátku každý klient a reklama prochází výběrem, a proto je tato funkce považována za stěžejní v rámci platformy, protože algoritmus musí vyhodnotit, zda je reklama vhodná k nasazení reklamy. Tedy tato funkce musí určit reklamu z pohledu NEZISKOVÁ / ZISKOVÁ. V rámci simulací byla vyhodnocena pozitivní zvláštnost algoritmu, a to že 9 z 10 reklam může být neziskových proto, aby došlo z pohledu času k zisku.

 1. Vyhodnocení poměru reklama/zisk

  Vhodnost je posuzována na základě samotného potenciálu reklamy firmy a výší nabídky, kterou je klient ochoten zaplatit za získání konverze.

 2. Faktory vyhodnocující ziskovost a vhodnost

  Tyto faktory si vždy vyhodnocuje platforma sama a vychází z těchto základních informací:

  1. Vyhodnocení ROAS nebo PNO reklamy navržené specialisty REVENTO PPS a.s.
  2. Sezónnost reklamy z pohledu účinnosti v roce a na to se následně upravuje algoritmus vč. určení hodnoty výkonnosti
  3. Kladná historie potenciálu reklamy za 5 let na zaměřenou oblast a jazyk
  4. Kladná predikce do budoucna

Uvedené poměry a faktory musí vždy vycházet ziskově. Pokud tomu tak je, dojde k testování reklamních kampaní na náklady společnosti REVENTO PPS a.s. Pokud i zde dojde k reálné shodě, pak je taková reklama prohlášena za ZISKOVOU a vpuštěna do platformy Give-Get.com do části Reklamní motor.

Do platformy Give-Get.com jsou tedy vpuštěny jen a pouze reklamy, které splňují tyto výše uvedené požadavky. Tím tak dochází k tomu, že ekosystém REVENTO pracuje pouze se ziskovou reklamou. Ztráty z testování jsou započteny v ziskové části profitu pro REVENTO PPS a.s. a do zhodnocení GiveGet® tokenů nejsou vubec započítávány.

Fungování platformy Give-Get.com

Význam platformy

Úlohou platformy Give-Get.com je spolupráce s právnickou či fyzickou osobou, jakožto investorem, která má za úkol zapojovat nové a informovat současné investory o zhodnocení investice do ziskové reklamy.

Schéma platformy

Schéma zhodnocení GiveGet

Funkční část platformy

Z funkčního pohledu jde u této platformy primárně o provádění reinvestic:

 1. Investor vkládá finance prostřednictvím platformy Give-Get.com, které společnost REVENTO PPS a.s. rozděluje na jednotlivé reklamy jako celek. Tak zajišťuje nejvhodnější diverzifikaci rizik z pohledu investic.

 2. Ztrátové reklamy v případě pochybení algoritmu nejsou vyloučeny, nicméně algoritmus má pojistné systémy, kde poslední obranou linií je nouzové vypnutí reklamy. Následně pak lidskou kontrolou (specialisty) může dojít k nápravě či eliminaci takového rizika.

 3. Aplikovaná zisková reklama vytváří konverze a ty jsou následně účtovány. V některých případech jsou tvořeny vzájemným zápočtem, jelikož REVENTO PPS a.s. může klientům zadržovat finance z konverzí. Tyto finance jsou následně rozděleny.

 4. Dělení zisku z konverze v rámci Reklamního motoru:

  1. 50 % je re-investicí do reklamy(reklama se tedy znovu generuje a pokračuje, někdy proces také nazýváme Reinvestiční mlýn)
  2. 40 % jde do společnosti REVENTO PPS a.s. - tyto finance jsou použity na rozvoj reklam a zjištění jejich úspěšnosti, samozřejmě v neposlední řadě pro chod a rozvoj této společnosti
  3. 10 % je použito ke zhodnocení a krytí GiveGet® tokenu

CO JE TO GiveGet® TOKEN

GiveGet® token je od samého začátku koncipován jako asset token, který je obdobou smluvního vztahu při nákupu nebo investici do cenného papíru. Vlastnictví GiveGet® tokenu nese neodlučitelné právo jeho vlastníka k podílení se na přímém podílu z výkonu společnosti REVENTO PPS a.s., kdy zisk bude rovnoměrně rozdělován, tak jak bylo popsáno v části fungování platformy Give-Get.com mezi všechny vlastníky GiveGet® tokenů.

Účel GiveGet® tokenu

Hlavním účelem GiveGet® tokenů je umožnit investorům se podílet na ziskové reklamě. Výhoda toho je, že při převodu finančního aktiva na internetové nedojde k omezení likvidity kapitálu.

Pro získání GiveGet® tokenu nemusíte mít zřízenou krypto peněženku za předpokladu, že jej zakoupíte a necháte v úschově na krypto peněžence REVENTO PPS a.s. Kdykoli pak samozřejmě můžete požádat o přesun tokenu do své krypto peněženky.

GiveGet® tokenu bude vydáno pouze omezené množství, a to 1 565 ks. Má tedy předpoklad chovat se deflačně.

Hodnota GiveGet® tokenu

Zisk a výkonnost ekosystému reprezentuje cena GiveGet® tokenu. Předpokládáme, že jeho cena na decentralizovaných burzách bude od ceny definované naším ekosystémem odlišná. V některých případech tedy může být jeho cena na decentralizovaných trzích vyšší nebo nižší než cena uvedená na platformě Give-Get.com.

Cena GiveGet® tokenu, která je směrodatnou pro nákup a prodej v rámci ekosystému REVENTO, je vždy ta uvedená na platformě Give-Get.com.

Zabezpečení GiveGet® tokenu

Přístup ke krypto peněžence REVENTO, která obsahuje GiveGet® tokeny, je zabezpečen multisig technologií, která vyžaduje pro veškeré operace potvrzení více než poloviny držitelů klíčů. Tuto strategii jsme zvolili z důvodu eliminace rizik spojených se ztrátou či krádeží klíčů, a také abychom mohli případně rychle reagovat na kritické situace. Přístup k uvedené krypto peněžence mají pouze zakladatelé REVENTO PPS a.s.

Přímé vlastnické právo k GiveGet® tokenu patří fyzické nebo právnické osobě, která má reálný přístup do krypto peněženky. Investor má možnost vstupu na DEX.

Nepřímé vlastnické právo k GiveGet® tokenu má investor, který zakoupené tokeny nechal v úschově krypto peněženky REVENTO. Investor nemá možnost vstupu na DEX.

Funkce GiveGet® tokenu

GiveGet® token je decentralizovaná, nezaujatá, kolaterálem zajištěná kryptoměna navázaná na ziskovou reklamu. Token je držen v krypto peněženkách nebo v rámci platformy Give-Get.com a je podporován na Polygonu (alternativa Ethereum) a dalších populárních blockchainech.

I přesto, že se jedná o internetové aktivum, tak si GiveGet® token zachovává základní funkce a vlastnosti peněz. Máme na mysli tyto 3 obecné funkce, tedy že se jedná o prostředek směny, uchovatele hodnoty a zúčtovací jednotku. Tím se ovšem výčet nevyčerpává (ostatní funkce).

GiveGet® token jako prostředek směny

Prostředkem směny je cokoli, co představuje standard hodnoty a používá se k usnadnění prodeje, nákupu nebo výměny (obchodu) zboží nebo služeb. GiveGet® token je možné použít po celém světě pro všechny typy transakčních účelů, kde je druhá strana přijme.

GiveGet® token jako uchovatel hodnoty

Jako aktivum je od samého začátku GiveGet® token navržen tak, aby se choval deflačně a jeho hodnota v čase rostla (podobně jako Bitcoin). Tím splňuje podmínku uchovatele hodnoty i na nestabilním trhu.

GiveGet® token jako zúčtovací jednotka

Zúčtovací jednotka je standardizované měření hodnoty používané k oceňování zboží a služeb. Tím, že GiveGet® token má krytí penězi dá se jeho hodnota vždy přesně vyjádřit. Splňuje i tuto funkci peněz jakožto zúčtovací jednotka a lze jím ohodnotit jak zboží, tak službu.

GiveGet® token jako další funkce peněz

Další možností je třeba využití na decentralizovaných trzích jako možnost zmnožení investice tím, že GiveGet® token investujete do jiného projektu.

Nákup, držení a prodej GiveGet® tokenu

Uživatelské rozhraní

Při spuštění platformy Give-Get.com bude pro investory připraveno webové rozhraní, které jim umožní vytvořit si uživatelský účet. Jeho prostřednictvím si následně budou moci nakoupit GiveGet® tokeny, které se v čase zhodnocují, jelikož představují podíl na zisku ekosystému.

Nákup tokenů

Proces nákupu tokenů je přímočarý. Ve svém uživatelském účtu si investor vytvoří objednávku na objem, za který chce tokeny nakoupit – nákupní kurz bude zafixován na 24 hodin.

Systém investorovi vygeneruje objednávku. Po potvrzení platby naší bankou se mu do jeho uživatelského účtu přičte objednaný počet tokenů, u kterého bude moci sledovat, jak se jeho hodnota vyvíjí.

Výběr tokenů do externí peněženky

Pokud chce investor své tokeny vybrat do externí ethereum peněženky, je potřeba, aby si přidal adresu peněženky do našeho systému a potvrdil, že je jejím majitelem. Po ověření peněženky může zažádat o převod tokenů, kdy bude požadovaný počet tokenů zaslán na jeho peněženku a poté je může využít dle svého uvážení.

Vložení tokenů z externí peněženky

Při návratu GiveGet® tokenů do našeho systému investorovi dáme adresu, na kterou zašle své tokeny ze své krypto peněženky. Resp. na tu, kterou evidujeme v systému – finance nemůžeme připsat pokud by investor zaslal tokeny z jiné adresy. Po 30 potvrzeních na blockchainu budou tokeny připsány v jeho uživatelském účtu, kde s nimi může dále pracovat.

Prodej tokenů

Pokud si investor chce investici vybrat, stejně jako při nákupu stačí, aby si v uživatelském rozhraní vytvořil objednávku pro prodej tokenů – může prodat všechny své tokeny nebo může prodat jen část (např. při výběru zisků). Po potvrzení prodeje dostane peníze za token na svůj bankovní účet zadaný v uživatelském účtu. Investor může prodávat pouze tokeny, které má v krypto peněžence REVENTO. Pokud u nás chce prodávat tokeny z vlastní peněženky, musí si je nejdříve do krypto peněženky REVENTO poslat.

Emisní podmínky GiveGet® tokenu

Emitentem GiveGet® tokenu je společnost REVENTO PPS a.s. se sídlem Kurzova 2222/16 Praha 5.

Název tokenuGiveGet® token
Objem emisí1 565 tokenů
Předpokládaná počáteční hodnota emise v den uvedení GiveGet® tokenu do oběhu140 850 000 Kč
Nejmenší veličina tokenuSekGet® token
Vztah mezi veličinami tokenů1 GiveGet® token = 100 000 SekGet® tokenů
Počáteční hodnota tokenu1 GiveGet® token = 90 000 Kč
Způsob a místo nákupu tokenuElektronicky na portálu Give-Get.com
Technologie tokenuERC-20 Token na sítí Polygon

Upozornění: Emise GiveGet® tokenů nemá samostatný rating, protože nebylo příslušnou institucí provedeno ohodnocení finanční způsobilosti emitenta.

ETAPY EKOSYSTÉMŮ

V této část najdete všechny důležité detaily týkající se jednotlivých etap ekosystému REVENTO

I. Etapa

V této etapě jde především o založení společnosti, konceptualizaci projektu, vývoj algoritmů reklam a naprojektování ekosystému REVENTO a platformy Revento.cz.

Tabulka okruhů

Konceptualizace projektu
Právní/smluvní náležitosti Firemní
Třetích stran
Sestavení základního týmu
Vývoj a testování základního algoritmu reklam
Projektování REVENTO Stavba celého ekosystému
Stavba jednotlivých platforem

Přiblížení

 • Konceptualizace z pohledu:
  • Ziskovosti projektu
  • Vývoje algoritmů
  • Testování ziskovosti algoritmů na skupině firem
  • Sestavení základního týmu
  • Příprava právních podkladů
  • Vyprojektování ekosystému a platforem Give-Get.com a Revento.cz

Splnění

K další etapě je možné přejít, jakmile se 100% splní všechny body z tabulky okruhů I. etapy.

II. Etapa

Primárním účelem etapy je připravit a rozvrhnout celkový chod společnosti, ověřit funkčnost algoritmů, upřesnit plány jednotlivých okruhů, vytvořit strategii pro vstup na trh a sekundárně začít připravovat vstup pro investory. A dále příprava marketingových aktivit a nábor klientů.

Tabulka okruhů

Tvorba smluv pro investory, klienty, VOP, GDPR
Založení společnosti REVENTO PPS a.s.
Příprava strategie pro vstup marketingu Tvorba klientské zóny
Tvorba zóny pro investory
Rozvoj funkčnosti algoritmů a jejich následná simulace v závislosti na čase, počtu klientů a investorů
Tvorba korporátní identity
Whitepaper
Příprava marketingových aktivit Příprava představení společnosti klientům
Tvorba webových prezentac
Vydání prvních GiveGet® tokenů
Start náboru do klientské zóny

Přiblížení

 • Z pohledu konceptualizace primárních cílů:
  • Ověření funkčnosti algoritmů
  • Strategie vstupu na trh
  • Vstupy pro marketing a reklamu
  • Příprava vstupu pro investory
 • Funkční části
  • Vytvoření právních materiálů
  • Dosažení statutu a.s. a správného živnostenského oprávnění
  • Založení bankovního účtu
  • Vytvoření klientské zóny
  • Vytvoření zóny pro investory
  • Vydání prvních GiveGet® tokenů
  • Tvorba webů platforem ekosystému
  • Nábor klientů

Splnění

Ke III. etapě je možné přejít, jakmile se 100% splní nábor klientů do klientské zóny dle plánu "Definování cílů“.

III. Etapa

V této etapě jde především o rozšíření klientské báze, navýšení investičního kapitálu a zvýšení výtěžnosti reklamních algoritmů. Dále o zalistování GiveGet® tokenu na DeFi burzách, přípravu marketingových serverů a budování komunity s affiliate partnery. V neposlední řadě se soustředit na co nejlepší komunikaci, analytiku a vyhodnocování úspěchů jak směrem k investorům, tak i směrem ke klientům.

Tabulka okruhů

Emitace první vlny GiveGet® tokenu
Náběr investičního kapitálu
Nasazení prvních kampaní v oborech
Rozšíření klientské báze
Spuštění programu pro zajištění likvidity GiveGet® tokenu
Zalistování GiveGet® tokenu na CoinGecko a CoinMarketCap
Otevření přístupu obchodování přes trh s decentralizovanými financemi (DeFi)
Příprava marketing serverů Blog, newsletter
e-mail servery, sms brány
Tvorba zóny pro affiliate partnery
Nasazení reklam pro podporu budování komunit spolu s affiliate a partnery
Příprava konceptu automatizace marketingu
Online Konference s investory, zhodnocení etapy a přednesení další s předpoklady a očekáváním zhodnocením GiveGet® tokenu

Přiblížení

 • Z pohledu konceptualizace primárních cílů:
  • Vydání tokenů a navýšení investičního kapitálu
  • Nabírání dalších klientů
  • Rozšiřování povědomí o společnosti
 • Funkční části
  • Emise první vlny GiveGet® tokenů
  • Akvizice nových klientů
  • Zalistování GiveGet® tokenu
  • Spuštění přístupu pro obchodování na DeFi burzách
  • Nasazení reklam a silná marketingová podpora
  • Analytika a vyhodnocování

Splnění

Pro přechod k další etapě je třeba dostatečné rozšíření komunit, zejména pak komunity klientské. Dále pak dostatečné zhodnocení GiveGet® tokenu.

IV. Etapa

V této etapě jde o doplnění a rozvinutí základního týmu, rozšíření affiliate báze, rozšíření klientské báze do bodu, kde společnost bude již soběstačná a nezávislá na investorech a vnějším kapitálu. Dále pak maximalizace zhodnocení GiveGet® tokenu, expanze do nadnárodního prostoru, online konference pro veřejnost a upevnění pozice na trhu.

Tabulka okruhů

Emitace GiveGet® tokenu
Rozšíření organizačního týmu
Rozšíření komunity spolu s affiliate a partnery
Podpora investorů formou EDU Blog, newslettery
sociální sítě, PR články, aj.
Rozšíření klientské báze do bodu, kde společnost bude již soběstačná a nezávislá na investorech a vnějším kapitálu
Nasazení reklam pro podporu budování komunit spolu s affiliate a partnery
Maximalizace zhodnocení GiveGet® tokenu
Příprava vstupu do mezinárodního prostoru
Online Konference s investory, zhodnocení etapy a přednesení další s předpoklady a očekáváním zhodnocením GiveGet® tokenu

Přiblížení

 • Z pohledu konceptualizace primárních cílů:
  • Práce s klientskou bází
  • Zhodnocování GiveGet® tokenu
  • Příprava pro expanzi do mezinárodního prostoru
 • Funkční části
  • Emise další vlny GiveGet® tokenu
  • Náběr investičního kapitálu
  • Akvizice dalších nových klientů
  • Masivní reklamní kampaně pro podporu povědomí
  • Podpoření EDU kanálů
  • Dosažení finanční nezávislosti
  • Analytika a vyhodnocování
  • Maximalizace zhodnocení GiveGet® tokenu
  • Příprava pro zahraniční expanzi

Splnění

Pro přechod na další etapu je třeba dostatečné rozšíření komunit, zejména pak komunity klientské, která by měla dosáhnout reklamním Reinvestičním mlýnem na hladké samostatné financování společnosti nezávislé na investorech. Jinými slovy samostatný provozuschopný stav. Dále pak dostatečné zhodnocení krytých GiveGet® tokenu tj. rychlejší než je inflace.

V. Etapa

V této etapě se soustředíme zejména na přechod na mezinárodní trh a rozšíření klientské báze. Dále na automatizaci procesů a projektování nových, vlastních reklamních platforem. To vše v ohledu na maximalizaci výtěžnosti a zhodnocení GiveGet® tokenu.

Tabulka okruhů

Emitace GiveGet® tokenu
Rozšíření klientské báze a maximalizace výtěžnosti
Rozšíření a nábor affiliate zóny s maximalizací výtěžnosti
Konceptualizace nadlinkových platforem
Příprava vlastních marketingových platforem
Příprava algoritmů ziskovosti zapojení nadlinkových reklam z pohledu performance
Příprava algoritmu diverzifikace rizik vhodnosti investic pro investory v DeFi
Příprava vstupu do mezinárodního prostoru
Automatizace marketingu z pohledu komunit
Online Konference s investory, zhodnocení etapy a přednesení další s předpoklady a očekáváním zhodnocením GiveGet® tokenu

Přiblížení

 • Z pohledu konceptualizace primárních cílů:
  • Práce s klientskou bází
  • Zhodnocování GiveGet® tokenu
  • Automatizace procesů
  • Příprava vlastních marketingových platforem
  • Příprava pro expanzi do mezinárodního prostoru
 • Funkční části
  • Emise další vlny GiveGet® tokenů
  • Masivní reklamní kampaně pro podporu povědomí
  • Akvizice dalších nových klientů
  • Architektura nových marketingových platforem
  • Automatizace marketingu a interních procesů
  • Analytika a vyhodnocování
  • Maximalizace zhodnocení GiveGet® tokenu
  • Zahraniční expanze

VI.- X. Etapa

Dále bude následovat dalších 4–5 etap, které se budou zaměřovat na zvýšení výtěžnosti a nadlinkovou reklamu. Závěrem jedné z těchto etap bude plně transformovaná a governance ready společnost na DAO (decentralizovaná autonomní organizace).

VIZE EKOSYSTÉMU

Proč tu ekosystém je

Jeho tvůrci chtějí umožnit uživatelům platforem Revento.cz a Give-Get.com bez ohledu na jejich věk, vzdělání, pohlaví, místo pobytu nebo finanční zázemí stát se součásti unikátního ekosystému založeného na online reklamě a vytvoření vlastního marketingového kanálu.

Od samého počátku plánování a realizace ekosystému tvůrci myslí především na ekonomickou podstatu věci. Tedy, aby skutečně mohlo docházet k vytváření zisku pomocí tzv. reklamního motoru, který vyvinuli a úspěšně otestovali při zachování minimálního rizika.

Lidé, kteří za celým ekosystémem stojí, v něj mají velkou důvěru, a plánují dopředu. Zároveň dělají maximum pro to, aby se v nadcházejících letech jeho velikost a hodnota znásobila, a přinesla tak všem zúčastněným co nejvyšší zisk.

Cílem je DAO přes airdrop

Naším cílem je plně transformovaná a governance ready společnost na DAO (Decentralizovaná Autonomní Organizace), která využívá reklamní kanály a je zároveň reklamnim kanálem s možností platit reklamu, produkty a služby GiveGet® tokeny.

Často je totiž mnohem jednodušší projekt začít budovat centralizovaně a až postupem času jeho jednotlivé části přesouvat do světa decentralizovaného. Ve chvíli, kdy je projekt funkční a dostatečně decentralizovaný, je potřeba dát možnost rozhodnout o dalším vývoji komunitě.

Airdropem se tedy v komunitě odmění tokeny, které jim umožní rozhodovat o dalším směru organizace. Díky tomu, že tyto tokeny mají rozhodující právo na vzniklé DAO, tak okamžitě získají na hodnotě.

Ekosystém a jeho výhody

Malé, střední i velké firmy, které již realizují vlastní reklamní kampaně nebo je nerealizují vůbec, mají omezené možnosti, jak být efektivní. Pro úspěšnou akvizici obchodní příležitosti, zakázky nebo nějakého kontraktu spotřebují značné množství finančních prostředků a času.

Ekosystém díky dlouholetému vývoji tzv. reklamního motoru a know-how v oblasti marketingu a komunikace dokáže s minimálním finančním a časovým nákladem na reklamní kampaň získat velké množství obchodních příležitostí, za které mu klient (malá, střední nebo velká firma) platí.

Tvůrci využili stávajících technologií k vytvoření nového elektronického aktiva v podobě GiveGet® tokenu. Nebo-li specifické oběživo nové doby v čase směnitelné a hodnotnější, než jsou běžné a dostupné jiné finanční instrumenty. Každý investor tedy prostřednictvím GiveGet® tokenu může participovat na zisku celého ekosystému, který je tvořen převážně z poplatků klientů.

Díky využití ekosystému a GiveGet® tokenu může společnost REVENTO PPS a.s. zcela legitimně získávat potřebné finanční prostředky od investorů, kterým je na oplátku zhodnocuje.

Přidanou hodnotou investice do GiveGet® tokenů je předpokládané zvýšení samotné hodnoty elektronického aktiva v budoucnu. To vše v době nejasného vývoje finanční a monetární politiky ve světě, ve kterém hodnota peněz, komodit nebo akcií neodpovídá jejich reálné hodnotě.

GiveGet® token bude možné obchodovat také na decentralizovaných burzách, kde je jeho cena určena samotným trhem bez prostředníka a likvidita je stanovena zájemci o koupi nebo prodej tokenů. Tímto způsobem pro investora vzniká alternativní možnost pro prodej či nákup GiveGet® tokenu, tedy není závislá na aktuální kupní síle ekosystému.

V dalších etapách bude GiveGet® token možné směnit za služby nebo produkty klientů REVENTO.

Východiska pro realizaci

V roce 2021 nastalo urychlení a tlak na firmy malé, střední i velké v oblasti celkové digitalizace. Dnes tedy i odpůrci internetových stránek, marketingových kampaní právě kvůli silné konkurenci a požadavkům koncového zákazníka musí nějakým způsobem zaujmout, vzbudit jeho pozornost. To je ovšem v době silného konkurenčního prostředí velmi drahá a časově náročná záležitost. K tomu je nutné přizpůsobit hned několik věcí s cílem minimálního nákladu na konverzi nebo-li nákladu na sehnání svého koncového zákazníka, který má vysokou pravděpodobnost, že koupí službu nebo produkt firmy.

Asi nejtěžší úlohou marketingových specialistů je stanovení relevantních nákladů v poměru s přínosem tedy konverzí na marketingové kampaně. V tomto případě je nutné, aby si firma nebo marketingová společnost položila minimálně tyto otázky a znala na ně odpovědi:

 • Jsou internetové stránky firmy zcela optimalizovány z pohledu použitelnosti/přístupnosti?
 • Mají internetové stránky jasnou a správně nastavenou logiku a dispozice z pohledu UX?
 • Kdo je cílová skupina, která by mohla mít o produkty firmy zájem?
 • Kde se nachází tato cílová skupina, v jaké lokalitě konkrétně?
 • Jsou stránky optimalizovány i pro využívání v rámci mobilního rozhraní?
 • Je internetová doména již nějak zaindexovaná v rámci vyhledávačů? Pokud ano, jak?
 • Má firma data z minulých let, podle kterých se dá lépe definovat budoucí strategie marketingových kampaní?
 • Jakou má internetová stránka návštěvnost denní, týdenní a měsíční v sezóně a mimo ni?
 • Je z pohledu získání zákazníka efektivnější práce obchodního zástupce, nebo marketingová kampaň?

Samozřejmě výše uvedené otázky nejsou zcela všechny a je nutné si uvědomit, že i samotní poskytovatelé reklamního prostoru, například www.google.cz nebo www.facebook.com, mají svá kritéria a i u nich platí pravidlo, že čím více finančních prostředků přes jejich marketingové kanály použijete, tím lepších podmínek a tedy i nižších nákladů na kampaně se dočkáte.

Ekosystém REVENTO je tedy díky svému reklamnímu motoru, zkušenostem celého týmu a tím, že se stává vlastním marketingovým kanálem, efektivní a zisková varianta pro klienta, a to jak z pohledu výkonnostního, tak i brandingu. Jeho unikátnost spočívá také v propojování a vytváření nových technologií určených pro získání pozornosti návštěvníka.

Globální digitalizace a automatizace procesů spojených s marketingem jako takovým je na samém začátku. A společnost REVENTO PPS a.s. chce a bude tím lídrem, který definuje nutné standardy.

Počátky ekosystému

K začátku realizace vize týkající se vytvoření unikátního ekosystému REVENTO došlo dne 10. 3. 2021, kdy vznikl prvotní koncept. V tento moment se začala připravovat technická, věcná a ekonomická stránka projektu.

Dne 2. 12. 2021 byla autory úspěšně zapsána a vytvořena právnická osoba REVENTO PPS a.s., která bude využita pro všechny nutné úkony spojené s jednotlivými etapami.

Dále byla tvůrci vytvořena základní verze internetové platformy Give-Get.com, kde investoři mají možnost registrace, čímž získají přístup do uživatelského účtu pro nákup a prodej GiveGet® tokenů, tedy možnost investovat.

Navíc je od počátku i hodnotný a krytý hodnotou reklamních kampaní.

V rámci emise GiveGet® tokenů chtějí tvůrci prodat objem 1 565 tokenů za celkovou minimální částku 140 850 000 Kč, a to nejpozději do 60 měsíců od data zveřejnění nabídky.

SWOT A ANALÝZA ZHODNOCENÍ

SWOT

SWOT Analýza

Analýza krypto světa a GiveGet® token

V této části podíváme na dvě věci: 1) na to, co je krypto svět a kam asi směřuje v poslední době a 2) na to, co je AirDrop (a v neposlední řadě, jak si stojí vůči tomu všemu GiveGet® token).

Co je krypto svět

Jak funguje kryptosvět? Pro základní pochopení je možné si tento svět představit jako síť lidí (entit) komunikujících mezi sebou na základě pravidel té dané sítě, čímž tvoří jeden celek.

Oproti standardnímu fungování, na které jsme zvyklí, dnes neobsahuje centrální entitu (příkladem té je ČNB), která by vše koordinovala. Koordinaci zde zajišťují pravidla sítě, které jsou pevně určena a nikdo je nemůže porušit. Takovou síť nazýváme blockchain.

Jednotlivé blockchainy mají nastavena různá pravidla, a taky různé způsoby, jak zajistit, že jsou tato pravidla dodržena. Každá síť má taky díky tomu své výhody a nevýhody Například Bitcoin má vysoké zabezpečení, ale potvrzení GiveGet® může zabrat i 30 minut, oproti tomu Litecoin má zabezpečení nižší, ale potvrzení GiveGet® je většinou hotové do 60 sekund. Což znamená to, že k provedení transakcí se hodí spiše Litecoin a Bitcoin zase k udržení hodnoty. Toto je ale jen velice jednoduchý příklad, takovýchto sítí nyní už existují stovky a každá má mnoho využití.

Nás ale nejvíce zajímají sítě, které podporují EVM (Ethereum Virtual Machine), což znamená, že na této síti můžete spouštět programy (smart kontrakty), a tím pádem vytvářet vlastní tokeny.

coin360_2020_1.png

Příklad nejhodnotnějších kryptoměn dle tržní kapitalizace k 13. 1. 2022 (zdroj: coin360.com)

Kam asi směřuje

Dnes je v kryptosvětě velké množství, mnohonásobně více než dříve. Zdá se, že téměř každý týden přijde nový tým vývojářů s nápadem, jak celé toto odvětví posunout. Tyto aktuální odhady ukazují, že se v tomto odvětví se pohybuje takřka 300 milionů lidí a do konce roku 2022 by se toto číslo mělo přiblížit 1 miliardě. Ambiciózní predikce jsou aktuální odhady lidí z crypto.com.

Jak si vůči tomu stojí GiveGet® token

GiveGet® token je prvním krokem pro propojení našeho nově budovaného Ekosystému s možnostmi kryptosvěta.

Analýza zhodnocení

V rámci I. a II. etapy byl otestován v rámci ekosystému algoritmus reklam. Ten prošel všemi fázemi (investice, reklama, prodej, zisk).

Základní data

Spuštění algoritmu proběhlo 9. 4. 2021 na platformě při startovní hodnotě 1 SegGet® token = 0,900 Kč dne 29. 11. 2021 skončil a hodnotě a vliv zhodnocení směrem k 1 SegGet® token = 1,263 Kč

Závěr

Předpoklad vývoje ceny se potvrdil ze simulací a reálných výsledků lze potvrdit, tedy celý ekostem REVENTO prokázal svou funkčnost.

ZABEZPEČENÍ

Informace o bezpečném používání ekosystému

Protože se pohybujeme v internetovém prostředí, je třeba dbát zvýšené opatrnosti, aby se eliminovala rizika spojená se ztrátou dat, osobních informací, finančních prostředků aj. aktiv.

Desatero pro maximální ochranu

 1. Mít aktivní anitivirus ve svém počítači a mobilním zařízení.
 2. Nepřipojovat se k uživatelskému účtu prostřednictvím veřejného nebo nezabezpečeného internetového připojení (wifi).
 3. Nesdělovat přístupová hesla třetím osobám.
 4. Ukládat si přístupová hesla mimo zařízení, které je připojeno k internetové síti.
 5. Nenakupovat ani neprodávat GiveGet® tokeny na místě veřejném nebo na místě, kde by mohlo dojít ke sledování přístupových údajů, informací o bankovním účtu či kreditní karty.
 6. Nereagovat na e-maily, SMS zprávy nebo telefonickou komunikaci neautorizovaných osob bez předchozího ověření.
 7. Udržovat operační systém a internetové prohlížeče v aktualizovaném stavu.
 8. Nesdílet podrobnosti o svém uživatelském účtu na sociálních sítích nebo diskuzních fórech.
 9. Nevstupovat na decentralizovanou burzu nebo jiná DeFi prostředí bez dostatečné znalosti.
 10. Neotvírat e-mailovou komunikaci od neznámých odesílatelů.

Více informací o tom, jak se chránit a pracovat v internetovém prostředí, najdete v tomto článku.

Informace o zabezpečení ekosystému tokenu

GiveGet® token

Příprava nového tokenu není nic jednoduchého. Je třeba myslet na spousty bezpečnostních rizik, které se s vývojem nového tokenu pojí, a proto využíváme nástroje společnosti OpenZeppelin, které jsou v dnešní době standard pro bezpečné blockchainové aplikace. Ty společně s námi využívají přední blochainové společnosti, například coinbase.com (největší kryptoměnová burza a první kryptoměnová společnost obchodovaná na veřejném akciovém trhu), nebo dokonce i ethereum.foundation, což je organizace starající se o vývoj samotného Etherea.

Infrastruktura

Naše zaměření na bezpečnost nekončí pouze u tokenu, transakce zpracovávají naše servery, proto je potřeba myslet i na jejich zabezpečení. Naše servery pravidelně aktualizujeme, aplikujeme bezpečnostní záplaty a revidujeme jejich nastavení. Pro komunikaci mezi uživateli a naším serverem používáme protokol HTTPS, což zaručuje, že data nemohou být nikde po cestě internetem odposlouchávána ani změněna.

Dále pracujeme na implementaci tzv. neměnné databáze (immudb) pro kritické operace, tudíž nikdo nemůže měnit záznamy v databázi, aniž by o tom nebyl žádný záznam. A to ani my. Pro implementaci této technologie jsme se rozhodli, abychom absolutně eliminovali riziko jakýchkoli útoků na naše data jak zvenku, tak zevnitř. Prakticky to znamená to, že i kdyby se někdo nepovolaný dostal k přístupu k databázi (velice nepravděpodobné), nemá možnost data změnit bez toho, aby o takové aktivitě existoval záznam.

Naše servery máme neustále pod dohledem, 24/7 monitoring sleduje jejich aktivitu a upozorňuje na neobvyklé chování dle nastavených alarmů, ale také za využití AI, které je dokáže detekovat.

Pravidelné zašifrované zálohy dat na našich serverech ukládáme na úložištích, které se nacházejí v různých geografických lokacích. Tedy v případě, že dojde lokálnímu výpadku nebo poškození úložiště v jednom místě máme okamžité zálohy v jiných lokalitách. Tím zajišťujeme maximální možnou ochranu dat s neustálou zálohou v případě potřeby obnovení.

Uživatelský účet

Pro přístup do uživatelského účtu bude možné si zapnout dvoufázové ověření za využití Google Autentifikátoru (respektive Authy).

SLOVNÍK ZÁKLADNÍCH POJMŮ

Klient

Fyzická nebo právnická osoba, které platforma Revento.cz realizuje reklamu z finančních prostředků investorů.

Investor

Fyzická nebo právnická osoba, která investuje finanční prostředky do ziskové reklamy klientů prostřednictvím GiveGet® tokenů.

Ekosystém REVENTO

Jde o uzavřený systém, kde dochází k propojení investic a ziskové reklamy s následným zhodnocením. Ekosystém je tvořen internetovou platformou Revento.cz, a dále pak internetová platforma Give-Get.com.

Platforma Revento.cz

Internetová platforma ekosystému REVENTO, v rámci které mohou klienti, převážně firmy nebo živnostníci, za poplatek získat obchodní příležitosti, resp. zakázky. Nacházející se na doméně www.revento.cz

Platforma Give-Get.com

Internetová platforma ekosystému REVENTO, v rámci které mohou investoři investovat finanční prostředky do ziskové reklamy. Ukazatel zhodnocení je zde GiveGet® token. Nacházející se na doméně www.give-get.com

GiveGet® token

Primárně jde o internetové aktivum v elektronické podobě vydané tvůrci ekosystému REVENTO. Token funguje jako ukazatel zhodnocení v rámci výkonnosti realizované reklamy, kdy se zhodnocení projeví v samotné hodnotě tokenu. Sekundárně pak jde o možnost investora vstoupit na decentralizované trhy (DEX). Cena tokenu není určena pouze samotným emitentem, ale i dalšími faktory, jako například ziskovostí reklamních kampaní, počtem prodaných tokenů a obchodováním na decentralizovaných trzích.

SekGet® token

Měrná jednotka, u které platí vztah 100 000 SekGet® tokenů = 1 GiveGet® token.

Krypto peněženka

Digitální forma peněženky pro držení krypto aktiv, tedy kryptoměn či tokenů.

Decentralizované finance (nebo DeFi)

Zastřešující termín pro finanční služby na veřejných blockchainech, především Ethereum. S DeFi můžete dělat většinu věcí, které banky podporují. Tedy získávat úroky, půjčovat si, půjčovat třetí straně, sjednávat pojištění, obchodovat s deriváty, obchodovat aktiva a další – jedná se tedy o mnohem rychlejší proces, který nevyžaduje papírování a prostředníka oproti regulovaným trhům. Stejně jako u kryptoměn obecně je DeFi globální, peer-to-peer (to znamená přímo mezi dvěma lidmi, není směrováno přes centralizovaný systém), pseudoanonymní a otevřené všem.

Decentralizovaná burza/trh (nebo DEX)

Tržiště typu peer-to-peer, kde dochází k transakcím přímo mezi obchodníky s kryptoměnami. DEXy splňují jednu ze základních výhod a účelů tokenů: tedy podporu finančních transakcí, které se nerealizují prostřednictvím centrální nebo komerční banky, makléři nebo jinými zprostředkovateli. Mnoho populárních DEXů, jako jsou Uniswap a Sushiwap, funguje na blockchainu Ethereum.

Reklamní motor

Základní část platformy Give-Get.com, která zhodnocuje investici tak, že provádí reinvestice do ziskových reklam po splnění konverze. Finanční prostředky vložené do tohoto motoru se tedy přesouvají do ziskových reklamních kampaní a čekají na konverzi. V momentě, kdy k ní dojde, algoritmus motoru vše automaticky vyhodnotí, provede korekce reklamy a rozdělí zisky na GiveGet® token, provozovateli a opětovně reklamu dofinancuje, čímž dochází k reinvestici.

Reinvestiční mlýn

Jedná se o úzkou část Reklamního motoru, která se stará o samotnou vhodnost opětovného investování do ziskových reklam.

Emise tokenu

Akt vydání elektronického aktiva bez regulace za předem určeného množství, nominální ceny a dalších parametrů. Jako příměr lze uvést veřejné emise prioritních akcií.

Investice do GiveGet® tokenu

Jedná se o bezhotovostní úhradu investora na bankovní účet emitenta GiveGet® tokenu prostřednictvím platformy Give-Get.com za předem určených podmínek výměnou za vlastnické právo ke GiveGet® tokenu. Ten je umístěn v krypto peněžence REVENTO do doby jeho přesunutí do peněženky investora nebo jej investor obdrží do své krypto peněženky.

Provozovatel ekosystému REVENTO

Entita odpovědná za veškeré procesy internetových platforem ekosystému REVENTO. Konkrétně se jedná o společnost REVENTO PPS a.s. Síť Polygon – Platforma pro škálování blockchainu, která má v úmyslu vyvinout síť (infrastrukturu) blockchainů kompatibilní s Ethereem. To znamená, že umožnuje provádět všechny operace, které je možné provádět na Ethereu, ale za zlomek poplatku, který je třeba zaplatit při využívání sítě Ethereum, a to s několikanásobně vyšším počtem transakcí za sekundu.

Krypto peněženka REVENTO

Blockchainová peněženka ovládající kontrakt GiveGet® tokenu a obsahující tokeny uživatelů platformy Give-Get.com. Internetové aktivum – Záznam o digitální majetkové hodnotě s informací o vlastnictví a právu k užívání.

UPOZORNĚNÍ

Tvůrci ekosystému upozorňují na fakt, že nelze 100% zaručit úplnost a přesnost některých informací, a to s ohledem na využití zcela nových technologií, jako například blockchainu a tokenu, které jsou v současné stále ve vývoji. S ohledem na rozdělení unikátního ekosystému REVENTO do několika etap při využití blockchain technologií tedy aktuálně není s úplnou přesností možné vyhodnotit všechna technická, ekonomická a jiná rizika.

Všechny právních a legislativních informace pro případné budoucí investory ekosystému REVENTO naleznete v platných obchodních podmínkách.

Tento white paper nereprezentuje prospekt cenného papíru v rámci legislativních a právních pravidel, protože v současné době nepodléhá dohledu ani kontrole regulátora cenný papírů ČNB.

Koupě GiveGet® tokenu v současné době netvoří majetkovou účast kupujícího na společnosti REVENTO PPS a.s., a to ani na internetových platformách ekosystému REVENTO, tedy na platformě Revento.cz (doména www.revento.cz) ani na platformě Give-Get.com (doména www.give-get.com).

Existuje celá řada faktorů, které mohou zapříčinit ekonomický nezdar celého ekosystému.

Top