ETAPY

ekosystému REVENTO

Tato časová osa obsahuje rozpis etap ekosystému REVENTO. Jedná se o celky jednotlivých oblastí z pohledu přehlednosti.

I. etapa

start 10. 3. 2021

 • Konceptualizace ekosystému REVENTO
 • Sestavení základního týmu
 • Právní a smluvní náležitosti
 • Vývoj a testování komponentů algoritmu

II. etapa

start 1. 11. 2021

 • Tvorba smluv pro investory, klienty, VOP, GDPR
 • Založení společnosti REVENTO PPS a.s.
 • Rozvoj algoritmů a jejich následná simulace v závislosti na čase, počtu klientů a investorů
 • Příprava strategie pro vstup marketingu ne ČR trh
 • Tvorba zóny pro investory(investor-fiat / investor internetová aktiva)
 • Tvorba klientské zóny
 • Tvorba korporátní identity
 • Formulace whitepaperu
 • Vydání prvních GiveGet® tokenů
 • Tvorba webů platforem ekosystému
 • Start náboru do klientské zóny
 • Příprava představení společnosti investorům

III. etapa

start 15. 1.2022

 • Emitace 1. vlny GiveGet® tokenů
 • Navýšení investičního kapitálu
 • Nasazení prvních kampaní
 • Rozšíření klientské báze
 • Spuštění programu pro zajištění likvidity GiveGet® tokenu
 • Zalistování GiveGet® tokenu na CoinGecko a CoinMarketCap
 • Otevření přístupu obchodování přes trh s decentralizovanými financemi (DeFi)
 • Příprava marketing serverů (newslletery, sms brány
 • Tvorba zóny pro affiliate partnery (masmédia, influenceři aj. reklamní kanály)
 • Nasazení reklam pro podporu budování komunit
 • Budování komunit spolu s affiliate a partnery
 • Příprava konceptu automatizace marketingu
 • Jazykové mutace pro obě platformy Give-Get.com a Revento.cz
 • Mobilní aplikace pro investory
 • Online konference s investory, zhodnocení etapy a představení další s předpoklady a očekáváním zhodnocením GiveGet® tokenu

IV. etapa

start 07/2022

 • Emitace GiveGet® tokenů
 • Rozšíření týmu
 • Rozšíření komunity spolu s affiliate a partnery
 • Podpora investorů formou EDU skrze newslettery, blogy, soc. sítě, PR aj.
 • Rozšíření klientské báze do bodu, kde REVENTO PPS a.s. bude již soběstačná a nezávislá na investorech a vnějším kapitálu
 • Dostatečné zhodnocení GiveGet® tokenů (tj. rychleji než je inflace)
 • Spuštění reklam na investory v zahraničí
 • Online konference s investory, zhodnocení etapy a představení další s předpoklady a očekáváním zhodnocením GiveGet® tokenu

V. etapa

start 12/2022

 • Emitace GiveGet® tokenů
 • Rozšíření klientské báze a maximalizace výtěžnosti reklam
 • Rozšíření a nábor affiliate zóny s maximalizací výtěžnosti
 • Konceptualizace nadlinkových platforem
 • Příprava vlastních marketingových platforem
 • Příprava algoritmů zapojení nadlinkových reklam z pohledu performance
 • Příprava algoritmu diverzifikace rizik vhodnosti investic pro investory v DeFi
 • Příprava vstupu do mezinárodního prostoru
 • Automatizace marketingu z pohledu komunit
 • Online konference s investory, zhodnocení etapy a představení další s předpoklady a očekáváním zhodnocením GiveGet® tokenu

VI.–X. etapa

start 2023

Plně transformovaná a governance ready společnost na DAO (decentralizovaná autonomní organizace), která využívá reklamní kanály a je zároveň reklamnim kanálem s možností platit reklamu a produkty internetovým aktivem.

Top